Afholdt: 17. maj 2017, DR Byen
Referent: Amalie Winterberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg for en toårig periode er Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum.
Amalie Winterberg Henriksen er på valg som suppleant (på valg hvert år).
Alle er villige til genvalg.
8. Valg af revisor og suppleant
På valg er hhv. Hanne Biehl Laursen og Hanne Schluckebier (på valg hvert år).
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent: Aase Andreasen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt men understregede at dagsorden og regnskab ikke var blevet sendt ud rettidigt ifølge vedtægterne. Men der var alligevel fuldstændig enighed om at afholde generalforsamlingen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2016/2017 v. formand Hans Henrik Kragh-Nielsen
Det har været et af foreningens stille år i modsætning til forrige periode med afholdelse af den nordiske konference for ansatte og interesserede fra Norden.
Foreningen har p.t. registreret ca. 150 medlemmer i vores medlemskartotek. En del af disse er passive medlemmer og som generelt kræver nogen vedligeholdelse, men i udgangspunktet et ganske solidt og alsidigt grundlag for foreningen. Vi får løbende ryddet op i dem ved vores lejlighedsvise udsendelser. Bestyrelsen har i løbet af året ikke gjort nogen særlig fokuseret indsats for at øge medlemstallet, men der er bestemt plads til flere, så igen, spred gerne budskabet om foreningen.
Her i det tidligere forår havde vi på TV2 besøg af Morten Rosenmeier som muntert fortalte overordnet om ophavsret og gjorde god reklame for UBVAs forskellige og meget søgte kurser. Flere af mødets deltagere havde allerede været på disse kurser.
I november havde vi aftenbesøg af Peter Øvig Knudsen som fortalte om hvordan han laver research og om hele processen bag, når han skriver bøger, som blev leveret til et tillige ganske interesseret og spørgelystent publikum, vi var lidt skuffet over deltagerantallet, men formentlig pga. tidspunktet.
Vi vedligeholder vores hjemmeside nødtørftigt på domænet www.mediegruppen.info, hvor arrangementer annonceres, men hvor også information om afholdte arrangementer og praktiske informationer om foreningen kan findes, herunder sidste års konference, ligesom vi kommer til at linke til den nye.
Vi har en profil på Facebook under www.facebook.com/mediegruppendanmark, som vi tillige bruger til at dele nyheder om arrangementer, indkaldelser og opfordringer mv., hvor vi forsøger at lave relevante opslag. I skal være velkommen til at like vores side.
På Twitter har vi en profil som vi lejlighedsvis bruger til vores forskellige arrangementer, hvor de de seneste gange har et haft et hashtag tilknyttet, ligesom vi i året har aktiveret en profil på LinkedIn, men fælles for dem alle er, at de jo kun lever i.f.h.t. det indhold man putter i dem, hvilket er begrænset.
Arbejdet i foreningen er frivilligt, ligesom medlemskabet er det, men giver reelt alle medlemmerne en mulighed for at dele viden og få et andet indblik på tværs af uddannelse, brancher og virksomheder, så selvom bestyrelsen er kreativ, så er vi også afhængige af medlemmernes feedback.
Vi vil også lade os inspirere af andre beslægtede netværk og deres arrangementer, som vi fortsat drøfter, f.eks. om foreningen måske kunne indlede et samarbejde med i.f.h.t. fælles arrangementer mv., men det vil vi lade være op til den nye bestyrelse evt. at udvikle.
Formanden ønsker at takke medlemmernes deltagelse i vores arrangementer og bestyrelsen er glade for den store opbakning til vores nordiske konference i efteråret.
Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres kreative og vedholdende arbejde på mange fronter i bestyrelsens arbejde, hvor jeg især er glad for at Helle har villet overtage kassererposten i foreningen.
Vi glæder os til det kommende arbejde, der er flere spændende arrangementer i støbeskeen, I er altid velkomne til at smide os forslag på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til en af os direkte, ligesom vi også gerne vil slå et slag for den kommende nordiske konference, som skulle have været holdt i Bergen, men bliver i Oslo.

Ad 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Helle Bjernemose fremlagde årsregnskabet for 2016.  Vores konto er under overflytning fra Lån & Spar til Danske Bank. Overførslen har taget lidt tid, da det ikke er ligetil at overføre en foreningskonto, men nu er det ved at være på plads.
Der var snak om det kan blive ved med at løbe rundt, eller om man skal til at tage entré for enkelte arrangementer. Det er noget som bestyrelsen løbende tager op til diskussion.

Ad 4. Budget til orientering
Kasserer Helle Bjernemose fremlagde budget for 2017. Bestyrelsen havde et ønske om at sætte legater i spil, for at kunne få nogle medlemmer afsted til Nordisk Mediekonference i 2017, da der ikke længere er så stor opbakning til rejseaktiviteter ude i virksomhederne.
Der var et forslag til et Infomedia, Sociale Medier arrangement omkring ”talkwalker” værktøjet.
Bestyrelsen har haft snak om forskellige arrangementer.
Medlemmerne opfordres til at maile til bestyrelsen, hvis de har flere forslag
Der var forslag om evt. at fastsætte et minimumsbeløb på budgetkontoen på f.eks. 50.000 kr. Bestyrelsen drøfter dette.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Der er ingen ændringer. Kontingentet er fortsat nul kroner.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg for en to-årig periode var Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum.
Amalie Winterberg Henriksen var på valg som suppleant (på valg hvert år)
Alle var villige til genvalg og blev valgt på posterne igen.

Ad 8. Valg af revisor og suppleant
På valg var hhv. Hanne Biehl Laursen og Hanne Schluckebier (på valg hvert år). Begge var villige til at stille op igen og blev også genvalgt.

Ad 9. Eventuelt
Det blev drøftet om der var stemning for at lave et arrangement i Odense, da der ofte kun afholdes arrangementer i København. Der var muligvis stemning for det. Bestyrelsen drøfter det videre, hvad der evt. kan arrangeres.
Der var et forslag fra et medlem om et arrangement om Fake news i forbindelse med bogudgivelsen fra Zetland: ”Den der råber lyver”.
Der var snak om Mediegruppen kunne have gavn af at samarbejde med enkelte andre fagfællesskaber, og på den måde være med til at arrangere noget sammen med andre.

 

Joomla templates by a4joomla