Oplæggets beskrivelse:

Föredraget ska handla om SVT:s satsning på att arkivinformation ska skrivas in vid källan och att dessa metadata ska ingå i det vi kallar komplett leverans: förtom progamfilerna också metadata om programmen samt rättighetsdokument som kontrakt etc. Jag kommer att presentera arkivformuläret i vårt datasystem Meta (som f ö används både som produktions- och arkivsystem), och den information som SIRI-projektet utbildar produktionen i att skriva in.

Här berättar jag också om hur vi har lagt upp undervisningen rent pedagogiskt samt de dokument som lathundar, power points etc som vi utvecklat i samband med detta. Mest kommer jag att tala om mina erfarenheter under det dryga år som jag arbetat med att undervisa på redaktionerna och  för- och nackdelar med det nya systemet som jag ser det.  Jag avslutar med att ge lite inblick i hur vi tänker oss att arbeta framöver. Förutom att komma igång med utbildning av nyhetsredaktionerna ska vi också bygga upp en programmottagning som löpande ska bekräfta att metadata kommer in i tid och håller måttet kvalitetsmässigt.

 

Oplægsholderens CV:

Berit  Greider  har arbetat som arkivredaktör på SVT Arkiv sedan 1998. I slutet av 2007 höll hon i ett pilotprojekt som gick ut på att undervisa medarbetarna på tre utvalda redaktioner på SVT i Umeå i hur de själva skulle skriva in arkivinformation om sina  program. Det var en stor utmaning att dels få produktionsfolket att förstå vilken information som skulle skrivas in och inte minst att de nu måste tänka på att hela SVT och inte bara den egna redaktionen ska kunna  söka upp den information de skrivit in. En självklarhet för alla arkivredaktörer men något helt nytt för medarbetarna inom programproduktionen.  Efter att piloten hade utvärderats beslutade SVT:s ledning att verksamheten skulle fortsätta i ett nytt projekti kallat SIRI (= Skriva In Rätt Information). Sedan januari 2008 ingår hon tillsammans med fyra andra arkivredaktörer i detta projekt och  tillhör nu en avdelning som heter Rättighetssamordning. De har under 2008 koncentrerat sig på program inom allmän-TV och ska under 2009 fortsätta med nyhetsprogram.

 

 

Joomla templates by a4joomla