Udskriv

Oplæggets beskrivelse:

DR står foran et spændende år, hvor vi bl.a. skifter fra analogt til digitalt TV sendenet. Dette giver f.eks. seerne en hel række nye muligheder for selv at sammensætte deres egne programudbud - hvis de har adgang til relevante informationer om programmerne.

Så nu bliver metadata for alvor en konkurrenceparameter mellem TV udbyderne. I DR er vi gået i gang med at sikre, at så mange data bliver tilgængelige for så mange som muligt, så hurtigt som muligt. "Arkivering ved kilden" er et projekt, hvor vi flytter registreringen af data om vores programmer fra specialuddannede medarbejdere i arkivet til de medarbejdere, der producerer udsendelserne. Det rejser en række spørgsmål om, hvordan vi sikrer en høj kvalitet i arkiveringen, hvordan opgaverne bliver løst mest effektivt og hvilke IT-tiltag, der er nødvendige.

Oplægsholderens CV:

I DR 1. december 2008. Uddannet HA, HD(U), HD(O) fra CBS; IPMA C-certificeret; kommer fra TDC, hvor hun bl.a. arbejdede som produktchef og projektchef.

dr.dk