Udskriv

Afholdt: Tirsdag den 13. maj 2014 i DR Byen.

Referent: Kristian Damsbo Eriksen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Lene Jakobsen, Kristian Damsbo Eriksen og Jutta Rytter Hansen er på valg i år. Lene Jakobsen genopstiller gerne, og Kristian Damsbo Eriksen, Tine Salomonsen og Jutta Rytter Hansen genopstiller ikke.

Helle Bjernemose, som blev valgt som suppleant ved seneste generalforsamling, vil gerne stille op til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og suppleant

Aase Andreasen genopstiller som revisor Pia Hald genopstiller som revisorsuppleant

9. Evt.

 

Ad 1.

Aase Andreasen blev valgt til dirigent

Ad 2.

Bestyrelsens beretning

Arrangementer siden sidste generalforsamling:

Besøg i Idrættens Hus i Brøndby feb. 2014

Danmarks Idræts-Forbunds bibliotek har en bred samling af sportslitteratur og diverse effekter såsom OL-fakler, Guld-fireren, spyd, skøjter, dragter mv.  – materialerne er tilgængelige via  http://www.reindex.org/DIF/rss/Portal.php

On-Sport er idrættens og især de mindre idrætsgrenes egen TV-kanal. Indslagene bliver produceret af to videojournalister, en journalistpraktikant, topatleterne selv og de 61 specialforbund,

Lige nu  ligger der 3000 videoer som alle er til frit tilgængelige når blot der krediteres med On-Sport.dk
her ligger videoerne opdelt efter tema eller sportsgren. Der er også søgefunktion: http://www.onsport.dk/  

Foredrag: Twitter arrangement Mediegruppen Danmark

Oplægsholder: Philip Wallberg
 http://twitterjournalister.dk

70.000 - 100.000 danske brugere på twitter. Tallet er stigende. Twitter kæmper om danskernes tid med bl.a. Facebook.

Nordiska Arkiv & Research-konferens i Stockholm 19 – 20 september

God konference, men vi håber vi kan gøre det endnu bedre i 2015.

Arrangement: Google og generalforsamling 10. april 2013

Google-eksperten Erik Nicolaisen Høy giver os et indblik i Googles verden. Hvordan placerer de sig på markedet i forhold til deres konkurrenter (bl.a. Twitter, Facebook, Microsoft og Apple)?

 

Markedsføring / platforme:

Vi har fortsat mail til medlemmer og hjemmesiden mediegruppen.info som vores primære kontaktpunkter til medlemmer og potentielle medlemmer.

vi har forsøgt os med lidt Twitter i.f.b.m. arrangementer, bl.a. med #mgdk_twitter, #mgdk_onsport og senest #mgdk_gf2014 samt #mgdk_nmk15, har overvejelser om egen profil mv.”…

 

Bestyrelsens arbejde:

I år kommer der en del udskiftning i bestyrelsen. Det grunder i at Jutta er taget til USA, Tine har måttet omprioritere og Kristian har bevæget sig fagligt væk fra research og metadatering. Der er derfor god mulighed for at få en plads i bestyrelsen og vi vil gerne opfordre til at stille op.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for bestyrelsesmedlemmernes gode indsats og gode samarbejde.

2014 kommer - udover generalforsamlingen og arrangementet i Idrættens Hus - formodentlig kun til at have et enkelt arrangement. Det er fordi bestyrelsen kommer til at fokusere på den nordiske arkiv- og research konference i 2015.

Og apropos: Vi vil meget gerne høre fra jer hvis der er noget eller nogen vi skal forsøge at tiltrække.
Den nordiske arkiv- og researchkonference i 2015 kan godt bruge frivillige til at søge fonde, hjælpe med praktiske ting på selve konferencen, printe programmer m.m. Hvis nogen har lyst til at lave en app eller lignende vil det også blive taget imod med kyshånd.

Formanden vil gerne takke for det gode samarbejde i bestyrelsen og har lovet fortsat at drive hjemmesiden, da han vil være ked af at sige helt farvel.

Vi er i skrivende stund 152 medlemmer i Mediegruppen Danmark, hvilket er lidt flere end sidste år. Vi oplever større og større diversitet og man kan godt mærke, at det er en branche i udvikling.

Ad 3.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.

Budget til orientering. Budgettet blev godkendt.

Der er generelt fin betalingsvillighed blandt medlemmerne og kasserer har opnået gode erfaringer fra betalt arrangement i forhold til hvilke ting der skal til at få pengene hjem. Det vil bl.a. blive nødvendigt at understøtte det offentliges digitale betalingssystem.

Ad 5.

Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

Ad 6.

Årligt kontingentet blev fastsat til kr. 0.

Ad 7.

Ny bestyrelse: Lene Jakobsen (genvalg), Helle Bjernemose (ny, tidligere suppleant) Signe Breum (ny), Nikolaj Schmidt Jensen (ny).

Hans Henrik Kragh-Nielsen (ikke på valg i år)

Suppleant: Charlotte Yong Pedersen (ny).

Ad 8.

Valg af revisor og suppleant

Revisor: Aase Andreasen (genvalg)

Revisorsuppleant: Pia Hald (genvalg)

Ad 9. Evt.

Bestyrelsen blev rost for deres arbejde og opfordret til at prøve at lave flere arrangementer i 2014-15 sideløbende med arrangement af konference.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og den nyvalgte bestyrelse ser frem til at konstituere sig i nær fremtid.